BĐS có tan băng khi được ưu tiên mua bán nợ xấu?

Việc mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó có nợ xấu bất động sản đang nhen nhóm hy vọng thị trường bất động sản sẽ tan băng. Tuy hi vọng này cũng khá mong manh. Continue reading BĐS có tan băng khi được ưu tiên mua bán nợ xấu?