Danh sách nạn nhân AZ Vân Canh CT2

Để đăng ký tham gia, vui lòng click vào đây

TT Họ tên Căn hộ / Số hợp đồng
1 Trần Quang Hưng 090 434 1221
2 Nguyễn Thị Ngọc Dung 0989096604
3 Lê thị Hồng Minh 0904101975
4 Nguyễn Văn Quân 0936812727

Danh sách cập nhật vào 12/12/2012

4 thoughts on “Danh sách nạn nhân AZ Vân Canh CT2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *