Danh sách nạn nhân AZ Vân Canh CT1

Để đăng ký tham gia, vui lòng click vào đây

Danh sách cập nhật vào 28/05/2014

TT Họ tên Căn hộ / Số hợp đồng
1 Lê Tuấn Anh 1062/22A1-07/01/VV10-AZ04
2 Trần Thị Vân Anh 807/06A1-05/02/VV10-AZ04
3 Nguyễn Hoàng Anh 933/32A1-06/03/VV10-AZ04
4 Lê Thị Bình 337/14B1-07/01/VV10-AZ04
5 Trương Thúy Chinh 378/06B1-03/00/VV10-AZ04
6 Nghiêm Đức Cường 911/18B1-06/00/VV10AZ-04
7 Nguyễn Thị Lệ Vân 101/15B2-04/00/VV10AZ-04
8 Trần Thị Kim Dung 1247/33A2-03/01/DC10-AZ04
9 Nguyễn Cao Dương 936/05A1-08/01/VV10-AZ04
10 Nguyễn Hoàng Dương 824/22A2-08/03/VV10-AZ04
11 Nguyễn Ngọc Định 747/04A2-08/01/VV10-AZ04
12 Tạ Minh Đăng 542/23B1-04/00/VV10-AZ04
13 Lê Thị Thu Giang 1178/10A2-05/03/VV10-AZ04
14 Nguyễn Quang Hiếu 1132/26B1-06/00/DC10-AZ04
15 Nguyễn Thị Thiên Hương 1174/17A2-08/02/VV10-AZ04
16 Phạm Tuấn Hùng 99/11A1-08/02/VV09-AZ04
17 Phạm Thị Hương 989/25B2-08/01/VV10-AZ04
18 Dương Đắc Hùng 1022/14A2-01/03/VV10-AZ04
19 Nguyễn Thế Hùng 1274/26B2-07/00/DC10-AZ04
20 Trịnh Thị Thanh Huệ 1177/11B1-05/10/VV10-AZ04
21 Đặng Công Hoàn 161/06A2-03/01/VV10-AZ04
22 Phạm Xuân Hoa 1280/26B1-01/01/DC10-AZ04
23 Trần Việt Hoa 222/07A1-05/02/VV10-AZ04
24 Nguyễn Thị Vân Khánh 1293/22B1-01/02/DC10-AZ04
25 Nguyễn Thị Vân Khánh 1288/25B1-04/03/DC10-AZ04
26 Nguyễn Đức Long 295/14A1-07/02/VV10-AZ04
27 Nguyễn Đức Long 295/14A1-02/02/VV10-AZ04
28 Quách Phi Long 1322/15A2-03/00/DC11-AZ04
29 Phạm Thị Ngọc Linh 1343/06A1-02/04/DC11-AZ04
30 Nguyễn Chấn Nam 1186/14B1-04/02/VV10-AZ04
31 Đinh Thị Nguyệt 565/04B1-01/00/VV10-AZ04
32 Đặng Thúy Nga 980/25B2-06/00/VV10-AZ04
33 Đặng Thúy Nga 972/04B2-07/00/VV10-AZ04
34 Nguyễn Ngọc Quang 1090/15B2-08/02/VV10-AZ04
35 Trần Thị Hạnh Quyên 1106/33A2-02/01/DC10-AZ04
36 Bùi Thị Thúy Quỳnh 1037/27A2-06/00/VV10-AZ04
37 Lê Quang Trung 588/28B2-05/00/VV10-AZ04
38 Vũ Văn Trường 196/08A2-04/02VV10-AZ04
39 Nguyễn Quang Thái 1189/31A1-01/03/VV10-AZ04
40 Kiều Thị Kim Thanh 715/24B2-07/00/VV10-AZ04
41 Trương Minh Thắng 961/15A1-06/00/VV09-AZ04
42 Đinh Văn Thiện 545/21B2-04/00/VV10-AZ04
43 Trần Văn Thành 560/21A2-05/03/VV10-AZ04
44 Phương Thảo 485/22B2-02/00/VV10-AZ04
45 Phương Thảo 486/22B2-07/00/VV10-AZ04
46 Nguyễn Thanh Toàn 527/08B1-05/00/VV10-AZ04
47 Phùng Anh Tuấn 412/12AA2-04/00/VV10-AZ04
48 Đỗ Quốc Tuấn 1277/20A2-05/00/DC10-AZ04
49 Tạ Thị Thuyết 1036/27A2-08/00/VV10-AZ04
50 Chử Thị Tuyến 651/12A1-03/03/VV10-AZ04
51 Chử Thị Tuyến 557/12A2-02/03/VV10-AZ04
52 Lê Thị Vân 613/24B1-08/00/VV10-AZ04
53 Nguyễn Thế Vinh 297/18A2-02/02/VV10-AZ04
54 Trần Thị Xiêm 377/17-06/00/VV10-AZ04
55 Trần Thị Thanh Thủy 782/24B2 -04/00/VV10-AZ04
56 Nguyễn Đức Hải 1335/14B1-08/02/DC11-AZ04
57 Trịnh Thị Lạp 450/22B1-04/00/VV10-AZ04
58 Phan Quý Dung 272/05A1-01/01/VV10-AZ04
59 Nguyễn Việt Hà 708/29B2-01/00/VV10-AZ04
60 Dương Thu Hằng 1296/17B1-07/01/DC10-AZ04
61 Nguyễn Thịnh Hưng 1130/16B2-05/02/VV10-AZ04
62 Trần Quang Hưng 1324/21B1-03/00/DC11-AZ04
63 Đào Thị Diệu Linh 1226/15B2-06/03/DC10-AZ04
64 Nguyễn Bích Ngọc 351/20A1-02/02/VV10-AZ04
65 Nguyễn Thị Huệ 932/32A1-05/03/VV10-AZ04
66 Nguyễn Khánh 341/06B2-04/00/VV10-AZ04
67 Hoàng Anh Tuấn 723/28B1-04/00/VV10-AZ04
68 Phạm Huy Hùng 1266/12AB1-05
69 Đinh Tiến Lợi 568/26A1-02/01/VV10-AZ04
70 Nguyễn Hồ Sang 506/12AB1-06/00/VV10-AZ04
71 ChuThái Hà 1046/31A2-01/03/VV10-AZ04
72 Nguyễn Thu Hà 208/31A1-07/02/VV10-AZ04
73 Trần Hồng Hà 669/29B1-02/00/VV10-AZ04
74 Nguyễn Thu Phương 497/06B1-07/00/VV10-AZ04
75 Nguyễn Xuân Thắng 995/27A1-07/00/VV10-AZ04
76 Nguyễn Xuân Thắng 994/16A1-05/00/VV10-AZ04
77 Nguyễn Thị Kim Phương 1108/22B2-01/01/VV10-AZ04
78 Bùi Thị Thu 650/04B2-06/00/VV10-AZ04
79 Phạm Hồng Vân 622/04A1-03/01/VV10-AZ04
80 Nguyễn Trung Kiên 102/27B1-08/00/VV09-AZ04
81 Nguyễn Thị Hoạt 103/27B1-01/00/VV09-AZ04
82 Bùi Văn Mạnh 634/22B1-06/00/VV10-AZ04
83 Quang Minh 367/18A1-03/02/VV10-AZ04
84 Chu Quốc Thành 397/26A1-04/01/VV10-AZ04
85 Nguyễn Thị Quế 767/05A1-06/01/VV10-AZ04
86 Nguyễn Thị Quế 761/05A1-05/01/VV10-AZ04
87 Đinh Trọng Khang 761/05A1-05/02/VV10-AZ04
88 Thái Thị Bích Hường 787/05A2-01/01/VV10-AZ04
89 Đặng Trung Kiên 1074/05B1-01/01/VV10-AZ04
90 Nguyễn Thị Lan Anh (3 HĐ)
91 Nguyễn Thị Lan Anh
92 Nguyễn Thị Lan Anh
93 Lương Thị Hồng Hạnh
94 Đoàn Ngọc Uyên 1214/24B2-08/01/VV10-AZ04
95 Trần Tuấn Nghĩa
96 Đặng Thị Vân 752/18B1-08/00
97 Phạm Thúy Hà
98 Nguyễn Thị Ninh
99 Lê Tuấn Anh 1062/22A1-07/01/VV10-AZ04
100 Nguyễn Ngọc Định 747/04A2-08/01/VV10-AZ04
101 Lê Thị Thu Giang 1178/10A2-05/03/VV10-AZ04
102 Lê Văn Tích 1155/24A1-01/02/VV10-AZ04
103 Lê Duy Tuất
104 Nguyễn Văn Đức 446/21A2-08
105 Nguyễn Thị Hồng 1270/16A2-01
106 Nguyễn Việt Hà 708/29B2-01
107 Lê Văn Tản 1178/10A2-05
108 Trịnh Xuân Trường 1273/10A2-01
109 Nguyễn Thị Yến 983/16A-04/01/VV10-AZ04
110 Lê Văn Thủy 569/26A2-02/01/VV10-AZ04
111 Trần Thị Hạnh
112 Vũ Thiên Tuyến 09132273**
113 Nguyễn Ngọc Anh 09158666**
114 Trần Hải Yến 09099916**
115 Đỗ Thị Bích Thuỷ 435/22B1-02/00/VV10-AZ04
116 Lê Tuấn Anh
117 Tuấn Hưng
118 Nguyễn Văn Quang 09839442**
119 Nguyễn Thị Xuân Thủy 04378700**
120 Nguyễn Thị Thanh Hoa 09796362**
121 Bùi Đức An 09122659**
122 Trần Quang Hưng 1324/21B1-03/00/DC11-AZ04
123 Lê Đình Hoàng 09864688**
124 Lê Thị Hồng Bích 886/25A2-06/03/VV10-AZ04
125 Ngô Văn Lan 809/04A2-05/01/VV10-AZ04
126 Nguyễn Khánh Hùng 644/09A1-07/01/VV10-AZ04
127 Trần Anh Tuấn 1114/25B1-06/01/VV10-AZ04
128 Đinh Anh Tuấn
129 Nhữ Ngọc Hà 895/24B1-07/01/VV10-AZ04
130 Đoàn Anh Khoa 1348/12B2-05/01/DC11-AZ04
131 Lê Thành Hào 535/27B1-07/00/DC11-AZ04
132 Nguyễn Ngọc Phong 09878639**
133 Lê Thị Thúy Huyền 09122598**
134 Lê Thúy Hòa 09897845**
135 Chị Yến (Sơn La)
136 Hà Tiến Quân 09879036**
137 Nguyễn Như Tiến 016640944**
138 Nguyễn Thị Chinh
139 Hoàng Tuấn Hải 09066859**
140 Cao Thi Van Huyen 230/20A2-07/02/VV10-AZ04
141 Lê Văn Chung 09368987**
142 Nguyễn Thị Thực 09896509**
143 Trần Thị Huyền 09668448**
144 Hương Giang 1285/10B1-06/01/DC10-AZ04
145 Phùng Thị Kim Dung 198/07A2-06/VV10-AZ04
146 Đặng Hải Yến 132/06B2-05/00/VV10-AZ04
147 Phạm Thị Tốn 760/21A2-02/03/VV10-AZ04
148 Tran Duy Tung 591/32A2-08/03/VV10-AZ04
149 Chu Thị Thu Hằng 09342575xx
150 Nguyễn Thị Thu Hằng 1234/14B1-03/03/DC10-AZ04
151 Lê Đăng Đại 09040031xx
152 Nguyễn Việt Kiên 1321/05B2-01/00/DC11-AZ04
153 Nguyễn Huy Quý 09628586xx
154 Phạm Thị Thu Hằng 09798186xx
155 Nguyễn Hồng Quang 09828758xx
156 Trần Đình Toản 574/08B1-07/00/VV10-AZ04
157 Trần Đình Toản 537/08B1-08/00/VV10-AZ04
158 Hoàng Minh Thảo o9833439xx
159 Nguyễn Anh Tuấn 2703 / 09135348xx
160 Nguyen Dang Khanh 1602 / 09854480xx
161 Phan Thị Bích Hạnh 1604 / 09890617xx
162 Trần Thế Phiệt 1242/07B1-02/02/DC10
163 Nguyen Tien Dat 437/14A2-07/02/vv10-AZ04
164 Nguyễn Mạnh Hùng 09429699xx
165 Lê thị Hồng Minh 09429699xx
166 Hoang Hong Quan 09046203xx
167 đỗ mạnh hùng 09720200xx
168 Nông Thị Ngọc 442 / 09824992xx
169 A Thọ 09955136xx
170 Pham Thanh My 09481983xx
171 Nguyễn Thành Đông thanhdong00n@yahoo.com
172 Đinh thị Ngọc Anh 271/12AB2-08/01/DC10-AZ04
173 Trần Ngọc Sơn 0973732740
174 Tran van Quang 0903292199
175 Lê Xuân Sơn 950/17A1-02/03/VV10-AZ04
176 Pham Van Tho 0913049918
177 lương thị hồng thái 09798558xx
178 NGUYỄN BÁCH BỐN 1104/10A1-07/01/VV10-AZ04
179 Đinh Liên Nga 727/27B1-03/00/VV10-AZ04
180 Lương thị Hồng Vân 0903436355
181 Chu Thái Dương 450/13B1-04/00/VV10-AZ04
182 Hoàng Tiến Thành 0905516283
183 Ngô Quốc Văn 0914599148
184 Phạm Văn Sơn 0948752266
185 Đỗ Thị Bích Thuỷ 435/22B1-02/00/VV10-AZ04
186 Trịnh Văn Cường 01652977588
187 nguyễn vân anh 0912633839
188 Nguyen Van Son 1156/20A2-08/03VV10-AZ04
189 Đỗ Văn Hậu 0963806928
190 Đoàn Anh Khoa 1348/12B2-05/01/D11-AZ04
191 Vũ Quang Minh 0947207380
192 Hoàng Văn Trường 0904868553
193 Nguyen Thi Chinh 0966984499
194 Du Quang Huy 0903295788
195 Nguyễn Thế Phong 1070/26B2-01/00/VV10-AZ04
196 Trần Thị Thu Huyền 0904598688
197 Lê Trung Dũng 0903408191
198 Lê Phúc Thái 0916063385
199 Hoàng Văn Trường 0904868553
200 Chu Hoai Nam 01229351370
201 Trần Văn Lịch 0982461497
202 Hoang Ngoc Lan 0904888634
203 Nguyen Van Dang 0904080156
204 Nguyễn Trọng Hiếu 0989678625
205 Lê Thị Lan Hương 381/15B1-05/01/VV10-AZ05
206 Lê Thị Lan Hương 381/15B1-05/01/VV10-AZ04
207 nguyễn thái thụy khuê 72/16B2-02/00/VV09-AZ04
208 nguyen thu ha 354/22A2-07/01/VV10
209 nguyễn duy hải 21-03-ct1 (0912369659)
210 Nguyễn Hồng Anh 0928693939
211 Đào Thanh Hải 796/29B2-05/00/VV10-AZ04
212 Ngo Thi Dung 0912320849
213 VU THI MAI HOA 757/07A1-08/03/VV10-AZ04
214 Nguyễn Thái Vũ 144/19A2-08/02/VV10-AZ04
215 pham thi hong van 0979761950
216 Phùng Thành Công 0969699959
217 Nguyễn Hữu Thành 0979320468
218 Đỗ Anh Tuấn 877/11B2-04/00/VV09-AZ04
219 chu thị thu Hằng 0934568344; 0934257568
220 Nguyễn Hoàng Dũng 0912856636
221 Nguyễn Quang Luật 0936408320
222 Phạm Thị Loan 0912862038
223 Vũ Đức Nam 515/21B1-04/00/VV10-AZ04
224 Cao Thi Van Huyen 0986494579
225 Vũ Thị Ngà 0989996577
226 Lê Thị Lan Hương 2 căn – 0912285546
227 Trần Quốc Kỳ 0912228935
228 Phan Thắng Lợi 1061/15B2-01/02/VV10-AZ04
229 DAM QUANG SAN 01663397697
230 Đặng Thị Tuyết Mai 921/26 B2-05/00/vv10-AZ04
231 tran van thanh 0916.308.988
232 le thi huong 0936763069
233 Đỗ Trung Chính 0912042552
234 Đỗ văn Xuân 93/07B2-08/00/VV09-AZ04
235 Phạm Thị Ngọc Lý 514/12AB2-03/00/VV10-AZ04
236 Nguyễn Sơn 0989377316
237 Nguyen Thi Thu Hai 621/04A1-02/01/VV10-AZ04
238 Phạm Văn Định 869/12B2-04/00/VV10-AZ04
239 Lê thị yến Yenlt2108@gmail.com
240 Trần Quốc Cường 842/12B2-02/00/VV10-AZ04
241 Lê Quân 0904330071
242 Phan Hoàng Khanh 0949778558
243 Nguyễn Thị Thanh Vân 0913219298
244 Trần Thanh Tùng 0905346688
245 Nguyen Thi Linh Giang 979/29A2-04/02/VV10-AZ04
246 trần ngọc châu 189/11A2-05/02/VV10-AZ04
247 Đinh Ngọc Lợi 224/11B2-01/00/VV09-AZ04
248 Nguyễn Hữu Thành Căn hộ 1506 B1
249 Nguyễn Quang thiện 0978187508
250 đặng hoàng anh 738/27B2-06/VV10-AZ04
251 Nguyễn Thế Anh 0936883499
252 Phạm Thu Hà 898/04A2-01/00/VV10-AZ04
253 Nguyen The Hinh 0978480719
254 Phạm Văn Định 01652384501
255 Nguyễn Thị Nhài 2610B2
256 Đoàn Thanh Giang 1076/12AB2-04/01/VV10-AZ04
257 Chu Huy Quảng 514/12AB2-03/00/VV10-AZ04
258 Võ Thị Hợi 365/25A2
259 Phạm Đức Bình 01669196666
260 Phạm Thị Hoạch 01643483032
261 Ông Thị Duyên 0912027017
262 dinh van tam 0915070489 (mua cho con gai)
263 Đường Thị Sen 1346/23A1-05/02/DC11-AZ04
264 Trần Quốc Hải 0915133798
265 Tran thanh hoa 0912677045
266 tran thanh tung 0905346688
267 Nguyễn Thị Hoa 327/18A2-05/02/VV10-AZ04
268 Phạm Thị Thu Hà 0984660638
269 Nguyen Thi Xuan Thuy 0977039729, 0437870043
270 luong thi hong thai 0979.855.868
271 Duong thi lien 0903431459
272 Trần Hà Ninh 128/19A2-01/02/VV09-AZ04
273 Vũ Văn Hải 01652999638
274 Lê Xuân Hồng 1211/12AI-07/03/VV10-AZ04
275 Đinh Hoàng Quân 674/14B1-05/02/VV10-AZ04
276 Nguyễn Văn Nguyên 902/11B2-03/00/VV09-AZ04
277 ĐINH CHÍ THÀNH 0903424776
278 Nguyen van Dang 0904080156
279 Đỗ Tuyết Nhung 0903277968
280 Trần Thị Hồng Mai 1199/14B1-01/02/VV10-AZ04
281 bùi-tiến-dũng 0976058123
282 Pham Hong Lam 841/18B2-04/00/VV10-AZ04
283 Nguyen Thi Huong 840/18B2-03/00/VV10-AZ04
284 hoang thi nguyet 1298/14A2 – 03/04IDC10 – A204
285 nghiêm thị tỵ 1297/26A1 – 08/02IDC10 – A204
286 Nguyễn đức Hiệp 0976805134
287 vu thi huong 0912281073
288 nguyen trung tinh 0903437877
289 pham thi thu 0915026783
290 Nguyễn Thị Diễm 0943364666
291 Đào Mai Hương huonghoan298@yahoo.com.vn
292 le xuan Hong 1211/12A1-07/03/VV10-AZ04
293 Nguyễn Phúc Tùng 0988174727
294 Nguyễn Thị An 1272/28A2-01/01/DC10-AZ04
295 đô thi thúy 0948258668
296 NẠN NHÂN TIẾP THEO :'(

106 thoughts on “Danh sách nạn nhân AZ Vân Canh CT1”

  1. Toi mua can ho CT1 o AZ van canh, toi muon lien he voi ong VU VAN TRUONG, xin cho biet so dien thoai di dong de toi lien lac.So dien thoai cua toi la 0903412827(TUAN) .Xin cam on.

  2. +
   Khi tôi gọi điện đến ,công ty luôn khất lần .Họ nói không có tiền để trả lại.Chúng ta hãy hợp sức lại hẹn nhau cùng đến gặp họ để xemhoj nói gì?Hay bác nào có cách hay hơn thì thử nói cho anh em cùng nghe với.

   1. Những người bị lừa gạt như chúng ta nên tập hợp lại để đòi công bằng. Trong số những người mua ‘nhà trên giấy’ của Công ty AZland, ai có ‘máu mặt’ xin hãy đứng ra chủ trì để mọi người theo, buộc AZland phải trả lại công bằng cho tất cả các nạn nhân của họ.

 1. Ban nha hon 3 nam roi ma khong co dong tinh gi, day chac chan la hanh dong lua dao ngay tu dau. That la ngu khi dong tien cho bon nay. De nghi tat ca cac nan nhan lua dao tap hop va len ke hoach “tiep can” voi chu dau tu “lua dao” de doi bang duoc lai tien goc+chenh lech+lai.
  Cac bac dong y cho y kien, chung ta se tap hop va cung nhau lam viec voi luat phap, khong the de moi viec troi nhu vay duoc.

  1. Minh cũng là nạn nhân mua tòa CT1 vân canh, góp tiền từ tháng 10/2010. Mình rất tán thành với ý kiến này. Chúng ta phải tập hợp lại để đòi quyền lợi, không để cho bọn chúng ăn không như thế được, phải đưa chúng ra pháp luật.

 2. theo tôi nghĩ đây chắc hẳn ko bao h có công trình ct1 vân canh. Phụ lục hợp đồng sắp hết, chúng ta phải đòi lại tiền. Chỉ có cách tập trung nhau thành hội, mới có cơ hội đòi lại. Bọn az này “lì” lắm. Bọn nó vừa mới chuyển địa điểm sang tây sơn ko ở ngõ nền nữa,và đang tính bài chuồn. Không biết admin của trang web này có thể tổ chức những nạn nhân của bon az như tôi thành một nhóm, và có cách thức liên lạc, tập trung, lên kế hoạch cụ thể. Phải đưa bọn chúng ra pháp luật, và đòi lại tiền, ko thể mất trắng như thế này dc.

  1. Tôi cũng nhất trí với s kiến của mọi người. Chúng ta phải họp mặt lại để làm cho sáng tỏ mọi vấn đề và bắt họ phải chịu trách nhiệm, phải trả lại tiền và bồi thường thiệt hại. Vì đó là những đồng tiền xương máu của chúng ta.

 3. Hiện tại, trang web của AZland không còn thông tin nào có thể đọc được nữa, bọn này chắc chắn định chuồn rồi, phải xúc tiến ngay đòi lại tiền càng sớm càng tốt.

 4. Danh sách nạn nhân của AZ dài quá, mà thời gian chúng ta bị lừa cũng dài quá. Đơn kêu cứu cũng đã gửi các cơ quan chức năng của chính quyền, má sao giờ họ không lên tiếng hay hồi âm nhi? Sao thế nhi, chẳng hiểu thế nào nữa!

 5. hôm qua mình vừa lên az về vấn đề thanh lý phụ lục hợp đồng, bọn chúng trắng trợn nói công ty em hiện không còn tiền, a sơn dặn nhân viên không cho thanh lý bất kỳ trường hợp nào. Bọn chúng trơ tráo nói rằng thích kiện thì kiện, kiên quyết không trả, hứa hẹn sẽ xây ct1 và định xin gia hạn , nhưng ko có một động thái nòa khắc phục, đến mời khách hàng 1 cốc nước cũng không. Có nghĩa là tiềm của chúng ta bị chiếm đoạt một cách trắng trợn, chiếm dụng vốn mà không làm gì dc, mọi người hãy tập tring và hẹn ngày để tất cả lên az, chứ cứ đi lẻ một mình thì không đòi dc dù chỉ một đồng.

  1. Đúng em cũng rất đồng tình với ý kiến của anh. Anh cứ tập hợp mọi người và hẹn ngày lên gặp bọn chúng.

 6. Cu xac dinh tu tuong la mat tien nhung phai chien dau vi cong ly, cong bang. Minh mat tien nhung no phai o tu vi toi lua dao. khong the de bon chung chiem doat dong tien bang mo hoi nuoc mat va suong mau cua chung ta duoc. Phai dau tranh dua chung ra phap luat de chinh phu phai nhin thay. Toi keu goi toan the ba con CT1 Van canh cung hop vao ngay 22/1/2013 tu hop de dua ra quyet sach dau tranh. Hay goi cho toi theo so: 0979818687

   1. Bức xúc quá, bọn chúng không thèm thông báo nửa lời khi vi phạm hợp đồng

 7. Chị Hằng cho địa điểm đi ạ, tất cả sẽ tập hợp lại để chiến đấu.

 8. Kinh gửi Admin của trang này.
  Rất cảm ơn Bạn đã lập ra trang Web để mọi người biết được thông tin về các Dự án của AZ. Đề nghị tiếp tục cập nhật danh sách nạn nhân của AZ.Theo dư luận AZ có thể đã bán gần hết dự án CT1. ước tính khoảng 1000 căn hộ. như vậy số nạn nhân nhiều hơn rất nhiều.
  Hi vọng mọi người liên kết lại.Càng đông càng tốt để tố cáo hành vi chiếm đoạn tài sản của AZ land mà đại diện là Bùi Viết Sơn.Hi vọng là những ai là nạn nhân của AZ đều biết đến trang này.
  Gửi tới mọi người cùng cảnh ngộ lời chào Trân trọng!

  1. Vợ chồng tôi (DS số 105) cũng điên đầu vì Cty AZ này, những bức xúc thì Anh Chị đã thể hiện hết rồi! Lạ là sau bao bài báo, bao nhiêu kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhưng cả năm trời tôi không thấy bất kỳ cơ quan chức năng nào lên tiếng để làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà.

   Từ hồi đăng ký DS bị hại, tôi cũng ít khi ghé qua diễn đàn. Các Anh chị có chương trình gì đòi quyền lợi xin báo cho vợ chồng tôi cùng tham gia.

   Trân trọng cảm ơn!

 9. Tình hình có gì mới không mọi người. Vợ chồng em dính nặng 5 căn ở đó, thêm 1 căn của mẹ nữa là 6 :((. Không thể để bị mất trắng như thế được các anh chị em ạ, hãy tập hợp lại và cùng nhau nghĩ cách gỡ gạc. Admin xin thông báo cho mình biết khi có kế hoạch với. Thanks

 10. Hi anh chị,
  Hôm trước tết có một nhóm nạn nhân của CT1 có qua Tây sơn theo lời hẹn của bên AZ nhưng bên đó xù, nghỉ mà ko thèm thông báo trong khi đã hẹn có câu trả lời.
  9h ngày 28-02 này mọi người đang định tổ chức qua đó để làm việc
  anh chị em thu xếp qua đó để làm rõ vì phụ lục đã sắp hết hạn rồi
  Em muốn đòi lại tiền thôi.

 11. Chúng ta là những nạn nhân đều chung cảnh ngộ bị lừa đảo;
  bức xúc lắm, nhưng đối với bọn này nói mồm không giải quyết được gì đâu;
  Các bác giải pháp nào khác không? Cái bọn lừa đảo này chết 10 lần cũng không trả hết nợ….

 12. Đúng là chúng nó lừa đảo mình, khi lên công ty hỏi thì nói là sẽ tiển khai nhưng đến gần 2 năm rồi mà chẳng có gì cả. công ty của chúng nó bây giờ không biết ở đâu nữa.

 13. Hôm trước tôi đã comment rồi, đã thấy hiện trên diễn đàn nhưng nay vào lại không thấy đâu.

  Vợ chồng tôi cũng ký HD với AZ từ năm 2010. Có hoạt động gì để đảm bảo quyền lợi của mọi người, xin các Anh Chị thông báo để tôi cùng tham gia. ĐT 0986 527 041. Mail: Toaitavan@gmail.com

  Trân trọng cảm ơn!

 14. Tôi mua nhà từ tháng 4 năm 2010 . Sang nc ngoài làm việc . K theo dõi nh tin tưc. Hi vọng mọi người cho tôi tham gia dang sách . 0906287586

 15. Moi nguoi oi, bay gio chung ta phai hop de cung nhau doi lai quyen loi di nhe. Co thong tin gi de hop ban cung nhau toi AZ thi goi Toi cho Toi nhe. DT: 0986494579

 16. Chào các bác em cũng mua 01 căn hộ tại AZland vân canh, chúng ta cần phải hợp sức lại để đưa chúng ra pháp luật.

 17. Các bác ơi em đăng ký thành viên rồi nhưng không thấy trong danh sách là thế nào nhỉ, có bác nào biết chỉ cho em với nhé. thanks!

 18. Tình hình CT1 đến đâu rồi các bác thông tin cho em với nhé. Sắp hết hạn phụ lục rồi.

 19. Sáng mai 10h tại CT1 Vân Canh, Thằng Sơn nó hẹn vào đấy để trả lời các thắc mắc đó, theo Công thông tin,
  Mọi người liên hệ với công xem sao (số Công 0904048320).
  Thân ái!
  Thành

 20. 10h sáng mai, ông sơn trả lời thắc mắc khách hàng,

  anh chi em có mặt nhé

  Thân ái!

 21. chán qua nha em cha biết gi cu nghi la su châm tre chung.sốt ruột qua thu lên mang go tư khoa azlan. hic .giơ đa cơ thông tin gi mơi chưa a .xin cho em chút thông tin va mong muôn cung góp sức doi lai công ly.

 22. Chào các bạn . Tôi đọc tin trên website của azland.vn thấy CT01 đang thi công , đây là giải pháp của AZ hay thực sự là tín hiệu vui . Mong mọi người trả lời giúp .

 23. Ông Bùi Viêt Sơn, Bên Az hẹn t7 này (13.4.2013) trả lơì vêf thăc măc hôm họp tại CT1 Vân canh tại VP AZ Tây Sơn. Nhưng nay khách hàng chỉ 6 người có mătj mong mọi người quan tâm hơn nữa tới dự án này. Văn phòng AZ cũng đóng cửa vì thê lên khách hàng mình lên có môtj buôỉ họp và thông nhât cử đại diênj đê có công văn gửi AZ hẹn ngày làm viêcj cụ thêr trước 20/4/2013. trân trong

 24. Sao em đăng kí mà không thấy tên nhỉ? 🙁 Sốt hết cả ruột mà chả thầy gì mới.

 25. Các bác ơi em đã đăng ký tên, các bác thêm vào cho em với. Theo em AZ khởi công CT1 chỉ là đối phó với anh em mình thôi. Phụ lục hết hạn rồi mình cứ đòi tiền là trên hết.

 26. em cung rat muon tham ra cùng các Bác, khi nào đi goi cho Em với nhe đt của Em 0912281073

 27. theo tôi được biết hiện nay thành phố đã có chủ trương ko đươc điều tra AZ vì sẽ gây hệ lụy xấu tới nền kinh tế.mặt khác bọn AZ đã lì mặt và có thể sẽ chơi bài lì đến cùng.giải pháp duy nhất bây giờ ko phải là kiếu kiện riêng lẻ nưa mọi người ạ.Nếu tập hợp được từ 100 người trở lên cùng đến cty AZ thì tôi đoán chính phủ cũng không thể ỉm đi được.tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta không thể bị ăn cướp trắng trợn như thế được,vì thế tôi đề nghị add quy tụ mọi người sau đợt nghỉ lễ 30/4 này sẽ cùng nhau đến 308 tây sơn.chúng ta phải làm gấp vì bọn AZ đã bỏ 2 tầng hầm CT1 đi.như thế CCCC sẽ bị chuyển thành loại hình nhà xã hội mất.mọi người cho ý kiến nhé

 28. Không biết tình hình ,diễn biến như thế nào rồi bà con ơi ?
  Chẳng nhẽ cứ đợi và đợi như vậy sao ?

 29. Có anh chị em nào biết tình hình vụ AZ CT1 thế nào không ah? Hội nạn nhân chúng ta có tổ chức họp bàn gì không ah? Số điện thoại của E là 0912856636. Ace nào có thông tin hoặc có tổ chức hoạt động gì thì gọi cho e theo số này nhé.

 30. toi rat buon vi xa hoi Viet nam lai co nhung cong ty ma vay ma van ton tai. ko hieu roi se di den dau nua

 31. chieu nay tu sdt 0435560317 ten Tung dai dien cho 1 cong ty noi la toi nay se thi cong du an chung cu CT1 Van canh. ko hieu chung no con chieu lua gi nua day

 32. can 1708 e mua từ tháng 9/2009 ạ, e cũng bị bọn nó lừa roài. có j a chị thông báo cho e ạ, e cảm ơn 0982368838

 33. Tôi ở Nghệ an nên mỗi khi ở ngoài đó các anh, chị tập trung làm việc với AZland thì allo trước giup cho tôi với nhé.
  Nguyễn Duy Hải HĐ 21-03-A1/CT1.
  số điện thoại: 0912369659
  Xin cảm ơn!

 34. Em vừa nhận được cái tin nhắn này. Các bác có ai nhận được không:
  Chào anh/chị, em là Tùng bên cty CP BID. Bên em là tổng thầu thi công xây dựng B2, CT1. Anh/chị cho em xin địa chỉ, email để em gửi giấy mời họp hội nghị khách hàng B2 chung cư CT1 AZland vào cuối tháng 8

  Hic, không biết có tiến triển thực tế hay lại là chiêu trò gì nữa?

  1. Tôi la Lê Xuân Sơn, Hợp đồng số: 950/17A1-02/03/VV10-AZ04 SĐT 0913201609 Có gì mới các bác alo em cai nha.

  2. Tôi cũng mới nhận được tin nhắn như vậy,chẳng hiểu thực hư thế nào,chán! chẳng buồn trả lời nữa,không biết chúng nó định giở trò gì.Có ai có ý kiến gì hay ho thì chia sẻ nhé. Xin cảm ơn!

 35. Tuần trước e có gọi đt đến công ty AZ nó nói đã thi xong 50 cọc đại trà, e xuống tận nơi kiểm tra có khoảng 10 công nhân đang vừa hát vừa chơi chẳng làm gì cả, có mấy cây thép để lung tung, đây không phải công trường, Em là dân xây dựng nên e biết nếu xây dựng thật với khối lượng công việc thế này thì phải đổ hàng trăm công nhân thì mới gọi là làm. Em gọi đến công ty làm um lên thì bên nó chẳng giải thích được. Chúng ta bị nó lừa hết lần này đến lần khác rồi các Bác ơi. Có thông tin gì mới các bác cho e biết với nhé Số đt của em là : 01642300220

 36. Các anh các chị có thông tin gì mới về CT1 không ạ? tôi ở xa quá nên ko biết hiện nay tình hình dự án thế nào rồi. Mọi người ai có tin gì mới xin vui lòng cập nhật cho anh em biết với.
  Xin cảm ơn.

 37. Hôm vừa rồi có 1 chú ở nhà thầu BID nhắn tin cho em hẹn cuối tháng 8 làm việc 3 bên (chủ đầu tư – nhà thầu – người góp vốn) về toà B2-CT1 Vân canh. Các bác có tin gì không vậy?

  1. Sao Tôi chưa nhận được tin nhắn nhỉ. các Anh Chị có thông tin về ngày giờ gặp thì thông báo cho tôi và mọi người đến nhé. điện thoại của tôi: 0904.747445

 38. Các bác có thông tin thì cập nhật thường xuyên nhé. Em cũng là nạn nhân ạ

 39. bác nào còn lưu cái tin nhắn của đ/c Tùng – BID cho lại số ĐT để hỏi lại vụ họp hành này nhé. Mình không lưu tin nhắn nên không còn số đ/c Tùng này. Bác nào đã nhận được thông báo về vụ họp với khách hàng thì update giúp. Thanks!

  1. Em vừa nhận dc thông báo nên gửi cho bác: dt của TUNG: 0936230366. DC lh: tầng 11, toà viglacera, số 1 đại lộ thăng long

 40. Các bác có tin gì về CT 1 thông báo cho tôi theo số máy 0912027017 vì tôi ở xa nên không biết giờ thế nào rồi? Tôi xin cảm ơn!

 41. Hôm trước em viết đơn đòi tiền, sau khoảng hơn 20 ngày em nhận được giấy thông báo của az và cty xây dựng BiD về việc đến ký hợp đồng mua bán tử ngày 10/9/2013-10/10/2013. Nghe nói nguồn tiền sẽ nộp vào tài khoản của NHNN&PTNT NAM HA NOI để quản lý riêng. Em đang băn khoăn con chim thương sợ cành cây cong, không biết có nên nộp tiếp hay không. Trước kia mình bị một thằng nó lừa bây giờ thêm 2 thằng nữa càng khốn nạn hơn. Các bác ai biết thêm thông tin xin chia sẻ và chỉ giáo! Tks

 42. Dear Anh Chị!

  Em là Tùng quản lý chung khách hàng tổ hợp chung cư CT1 AZ Vân Canh. E gửi Anh Chị tiến độ dự án của tổ hợp chung cư CT1 AZ Vân Canh gồm 4 tòa : A1 – A2 – B1 – B2. Hợp đồng ủy quyền giữa AZ – BID ” V/v Tiếp thị và thực hiện việc giao dịch qua Sàn bất động sản để đăng ký hợp đồng mua bán cho khách hàng đã mua căn hộ tại dự án AZ Vân Canh”. BIÊN BẢN CAM KẾT ” V/v : Quản lý, sử dụng nguồn vốn để thực hiện Dự án : Xây dựng, lắp đặt thiết bị và hạng mục phụ trợ dự án chung cư AZ- Vân Canh Tower. Địa điểm : CT01 – Khu ĐTM Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội”.
  – Bên A : Chủ Đầu Tư vẫn là CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AZ. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục mua bán xuyên suốt qua trình dự án đến khi bàn giao nhà và sổ đỏ.
  – Bên B : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ BID VIỆT NAM ( là đơn vụ được chỉ định là nhà thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và hạng mục phụ trợ dự án chung cư AZ – Vân Canh Tower). Nhà thầu cam kết đảm bảo đúng tiến độ công trình và chất lượng công trình.
  – Bên C: CÔNG TY TNHH MTV – NHNo & PTNT NAM HÀ NỘI (là đơn vị tín dụng cho Bên B). Ngân hàng cam kết giải ngân và hỗ trợ cho vay vốn xây dựng dự án từ khi đào móng đến khi bàn giao nhà. Ngân hàng đứng ra quản lý nguồn vốn khách hàng, Ngân hàng chỉ giải ngân cho nhà thầu theo tiến độ công trình. Điều này nhằm đảm bảo dự án luôn có nguồn vốn cố định để xây dựng, và đảm bảo tiến độ chậm nhất đến tháng 12/2015 sẽ bàn giao tổ hợp CT1 – AZ Vân Canh.
  – Bên D: KHÁCH HÀNG mua nhà tại dự án CT1 – AZ Vân Canh.
  KHÁCH HÀNG là nhân tố rất quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án. Bên em rất mong muốn tất cả các KHÁCH HÀNG cùng chung tay hợp tác để xây dựng thành công dự án CT1 – AZ Vân Canh.
  Chúc Anh Chị sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc! Cần cung cấp thông tin về chung cư AZ Vân Canh Anh Chị liên hệ cho em, em luôn sẵn lòng giúp!
  Trân trọng!

  ————————————–

  Nguyễn Thanh Tùng (Mr)

  Deputy Director

  Real estate transactions BID Việt Nam

  Tầng 11 Tòa Viglacera – Số 1 đường Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

  Telephone: +84-4-35560317

  Mobile: 0936.230.366 – 0915.311.586

  E-mail: thanhtung.bidvietnam@gmail.com

  Website: http://www.bidgroup.com.vn/

  1. Cho hỏi đồng chí Lê Thành Trung: Bên C: CÔNG TY TNHH MTV – NHNo & PTNT NAM HÀ NỘI (là đơn vị tín dụng cho Bên B). Ngân hàng cam kết giải ngân và hỗ trợ cho vay vốn xây dựng dự án từ khi đào móng đến khi bàn giao nhà. Vậy số tiền chúng tôi đã góp với az land chẳng để làm gì à? Số tiền đóng mới khi ký hợp đồng mua bán để ngân hàng giải ngân để đào móng à!

  2. Bên BID còn gửi cả thư trực tiếp tới địa chỉ nhà E mời họp vào CN này (8/9/2013) cơ các bác ah. Hôm đó nhà em lại có việc bận nên không tham dự được. Các bác đi họp nhớ cập nhật tình hình lên facebook để tất cả các ace chúng ta biết tình hình nhé. (Vì có thể có người không nhận được thư mời hoặc cũng như em, không tham dự được).
   Mong là lần này họ đưa ra được phương án thi công tử tế!

  3. Tùng em! nghe em chị rất muốn tin đó là sự thật. Nhưng bản thân em có quyết định được việc gì ko ? Hay rôi chỉ là tấm bia cho nơi gọi là công ty?

 43. em cũng nhận đc tin nhắn đó, sdt chú Tùng: 0936.230.366 nhé, Ko biết tình hình các bác như thế nào, nhà e cũng ở gần khu đó, thỉnh thoảng cũng ngía qua xem, giờ A2 xây xong Cot 0.0 rồi, e hỏi thì thấy mấy a công nhân nói vậy chứ mình thì có hiểu j đâu, nhưng mà cũng thấy có tia hy vọng.

 44. Thật là chẳng biết thế nào nữa. Tiến thoái lưỡng nan. Nếu ai đó tin là dự án thành công, đúng tiến độ em bán luôn cho giá gốc 11triệu, chắc rẻ hơn nhiều so với nhiều dự án khác. Căn em 80m2

  1. Mình là Hải, cũng là nạn nhân của AZ . Khổ nỗi mình bị lừa đến 2 căn. Giờ đang cần tiền mà không biết phải làm như thế nào. Bác có quen ai đồng cảnh ngộ không thì giới thiệu để mọi người cũng hợp tác. Bác cho em số điện thoại của bác với. Có thông tin gì thì bác báo cho em với. Cảm ơn bác. SDT của tôi là: 0979 987 829

  1. Nho anh Thanh Trung add em vao faceboook cua nhom voi a. Em ko the send request dc. Ko hieu tai sao. Cam on nhieu. Nhai

 45. Mình có 1 ý thế này mọi người cho ý kiến thêm nhé:
  Nếu sau hôm họp hội nghị khách hàng này mà 2 bên không đạt được đồng thuận về việc đóng tiếp tiền (còn quá nhiều lăn tăn trong góp vốn tiếp) thì chúng ta sẽ họp nhau lại theo PA thế này:
  – Ban đầu bầu Ban Lãnh đạo Hội khách hàng AZ Vân Canh (NĐT) đứng ra đại diện (tất nhiên có chi phí hoạt động đc lấy từ nguồn góp của chúng ta) để thuê 1 công ty luật chuyên về tranh chấp BĐS giải quyết vấn đề theo hướng: Chúng ta – NĐT sẽ lấy lại dự án. Tức là dự án sau khi được công ty luật can thiệp sẽ thuộc hoàn toàn của chúng ta (họ có cách riêng – mình biết có một số dự án tương tự đã làm), khi đó chúng ta sẽ tự quyết mọi vấn đề cho dự án như sẽ đứng ra thuê (Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công, Các Tư vấn khác để giải quyết các vấn đề liên quan nếu cần…) và sẽ tiếp tục triển khai dự án này.
  Lưu ý: Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, mong mọi người cho thêm ý kiến và phương án đóng góp khác trên cơ sở xây dựng. Xin không ném “gạch vào hội nghị” nhé.

 46. Lưu ý thêm PA đòi lại DA thành của chúng ta là PA đưa ra nghiên cứu trước khi chúng ta bị đi tới đường cụt, chúng ta mất hết niềm tin vào AZ, không thể thống nhất được các việc như:
  – Đóng thêm tiền lần này vào tài khoản “phong toả” tại NH để Ban Quản Trị (Đại diện cho chúng ta) + AZ cùng chung quản lý dòng tiền cho tiền đó đc giải ngân vào DA theo tiến độ;
  – Chuyển HĐ Góp Vốn hiện nay thành HĐ Mua Bán (giá trị pháp lý cao hơn) khi không phải đóng tiền đợt tiếp này nữa.
  Ngoài ra cần hiểu thêm:
  – Việc chạy để có được DA mới khó, còn việc xây dựng nó thì chi phí cực thấp so với số tiền chúng ta bỏ ra mua nó từ bọn Chủ đầu tư, do đó khi dự án đã của chúng ta thì không có nghĩa chúng ta phải đóng nhiều tiền hơn, ngoài ra chúng ta còn quản lý được chất lượng DA.
  – Việc lấy đc DA hay không là trách nhiệm và khả năng của Công ty Luật họ làm (lấy đc DA ta trả tiền họ, không lấy DA chúng ta có thể nói là không mất gì đáng kể và mọi việc sẽ vẫn diễn ra).

 47. đến giờ này tôi cũng ko hiểu đc ct1 vân canh rồi sẽ đi đến đâu. nào là BID nào là NHNo và PTNT… nào là huy động nộp thêm tiền…. 3 năm qua các nạn nhân đã đủ ngấm đòn rồi. Góp vốn mua căn hộ thời điểm NH cho vay lãi xuất 21%/ năm vẫn nghiến răng chịu hy vọng khi bàn giao nhà để có chỗ trú mưa. Các người muốn nạn nhân lâm vào cảnh khốn đốn mới hả dạ chắc?.?

 48. Em vua goi dien cho tui az hoi ve viec thanh ly hop dong dat coc ve tien lai suat. Nhan vien phu trach ct1 no noi la cong ty xin khạch hang thong cam bo qua tien lai suat cho chung no. Nghe thay chan. Chung no lua dao chua du, bay gio quay sang xin deu khach hàng. So tien da nop bàn tien mo hoi va cong suc cua hai vo chong coi nhu vat di. Co cach nao lay lai tien khong cac bac oi?

 49. CHÚNG TÔI LÀ BAN LIÊN LẠC CỦA NHÓM KHÁCH HÀNG CT1 VÂN CANH. NHỮNG KHÁCH HÀNG – NẠN NHÂN CỦA AZ – BÙI VIẾT SƠN TẠI DỰ ÁN CT1 VÂN CANH, HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI TẠI SỐ ĐT: 0904546467, EMAIL: tranhavnpt@gmail.com ĐỂ CHÚNG TA CÙNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH ĐÒI TIỀN MÀ AZ ĐÃ VAY CỦA CHÚNG TA. CÙNG NHƯ ĐÒI QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG KHÁC NỮA.

 50. Gia đình tôi cũng đã ký hợp đồng cho AZ vay với số tiền 275 triệu đồng, không kể tiền chênh mà AZ thu không chứng từ. Nay AZ trả lại cho chúng tôi số tiền đã cho vay. Tôi kêu gọi các nạn nhân của AZ tập hợp lại, cử ban đại diện để đấu tranh với AZ.
  Số hợp đồng: 518/29A1-02/0/VV10-AZ04-Dt 100m2
  Có gì xin các bác thông báo cho chúng tôi qua email: congdan52@yahoo.com
  DD: 0912.492121 hoặc 0913 592259
  cảm ơn!

  1. Dear all
   tôi đọc xong những thông tin về việc này cũng rất bức xúc. Nên góp chút thông tin, hy vọng mọi ng tìm thêm hướng giải quyết. Vì cách nào đó tôi cũng đã bị lừa.
   hiện nay bà phạm thị hạnh vợ ông Sơn ( chủ của az land) hiện nay đã đưa rất nhiều tiền vô sg đầu tư. Cty tnhh nano nature. Dc 140 pasteur quận 1.hcm. và một căn nhà riêng ở tòa nhà sun right city q7. Mọi nguoi cần thêm thông tin về vợ ông sơn cư liên hệ.
   đặc biệt hiện nay bà hạnh có mqh rất thân với dv minh luân.

  1. Các bác ơi. Có phải dự án này giờ đổi tên thành CT number one không ah? Em thấy giờ quảng cáo ghê lắm! Mà giá đấy em cũng thấy mềm lòng…..

 51. Tuần trước 2 VC em có ra CT1 xem tiến độ, thấy họ đang cất nóc tầng 10, của 2/4 tòa. Không biết đến bao giờ mới xong. căn của nhà em mua ở CT2, họ đang định hướng chuyển sang CT1.Có ai rơi vào TH như của VC em không ạ?có gì liên lạc với em qua số 0948696254 nhé…Rgds,

  1. Mình mua căn hộ ở toà A2 , thấy tiến độ vẫn ok mà. Có ngan hàng bảo lãnh rùi mà lo gì nữa

 52. Các bác yên tâm đi ạ.đây đúng là một dự án tai tiếng nhất Hà Nội cách đây 2 năm.Nhưng hiện tại tình hình đã khác rồi.khi mua nhà người mua được kí hợp đồng mua bán kèm thư bảo lãnh của ngân hàng agribank, cam kết 3 bên thay vì chỉ có hợp đồng đầu tư như trước kia không có giá trị pháp lý nhiều.em cũng vưa mua căn hộ số 4 tầng 15 toà A2.có ngân hàng bảo lãnh không sợ mất tiền đâu mọi người

  1. Tôi đang định mua phòng 506 tòa A2, chung cư ct number one, có phải anh Nguyễn Hồ Sang đã mua rồi không, anh lên tiếng nhé

 53. Yên tâm đi mọi người. Giờ tình hình đã khác.chắc chắn dự án sẽ thành công

 54. tại sao vẫn còn con nguoi suy thoái nhân cách làm tổi hại kinh tế bao nhiêu nguoif dan vẫn nhởn nhơ ngoài đời nhỉ? Cậy ô dù hay…

 55. Mấy ông chỉ nhăm nhăm đầu cơ.đến lúc thị trường đóng băng thì méo mặt.bây giờ những ai thật sự muốn mua nhà thì làm hợp đồng mua bán.ai không chịu tiếp tục đầu tư công ty sẽ bán cho người khác.

  1. Cậu nói ngu quá, chắc là cò hoặc nhân viên AZ. Như tôi và nhiều gia đình khác mua để ở cậu ạ! Cú lừa lớn nhất này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của rất nhiều gia đình.

 56. Dịp này em thấy CC này qc nhiều quá, giá cũng vừa tầm tiền nhưng nghe các anh chị đi trước nói em cũng kinh. Nhà em đã dính một quả lừa rồi ạ.
  Dự án bây giờ liệu có ổn không? Em có nên vào không có anh chị nào am hiểu chỉ giúp em với. Tiền mình kiếm thì khó mà toàn bị các ông to bà lớn lừa thui ạ. hic hic..

 57. Có bác nào không theo tiếp dự án, đòi lại tiền không ạ ? Cho em hỏi kinh nghiệm với. Nhà em còn Hợp đồng vay vốn 275tr từ năm 2010 của tòa A2. Giờ nhà em muốn đòi lại tiền mà bên AZ nói mơ hồ quá, không biết có đòi được tiền thật không.

 58. Nói chung là AZ Bây giờ không còn tiền để trả lại các bác đâu. Bác nào muốn mua nhà để ở thì vào tiếp hợp đồng đi vì giờ còn có ngân hàng cam kết với bảo lãnh cơ mà lại còn được thể chấp căn hộ để vay vốn ngân hàng BIDV VÀ VIETCOMBANK nên chắc chắn hồ sơ giấy tờ hoạn toàn trong sạch. Còn nếu bác nào muốn lấy lại tiền thì cứ để Bọn bán được nó mới có tiền trả chứ bây giờ các bác cứ phá ngang phá ngửa thế này nó mà đã không có tiền rồi mà nó không thi công để bán song thì các bác cũng không còn hi vọng lấy lại tiền đâu.

 59. Tôi đang định mua phòng 506 tòa A2, chung cư ct number one, có phải anh Nguyễn Hồ Sang đã mua rồi không, anh lên tiếng nhé

 60. Nghe mọi người nói mỗi người một ý,không biết dự án CT Number one hiện tại ra sao nữa.Ai cập nhập thông tin mới nhất chỉ cho e với. Cám ơn ac

 61. Cho em hỏi dự án này bây giờ thế nào rồi ạ. Vợ em xem bảo có chỗ này giá mềm có thể cố thu xếp dần được với mức thu nhập hiện nay. Mà em đọc thông tin thấy hoang mang quá. Lâu rồi cũng không thấy ai cmt nên lại càng hoang mang ạ 🙁

 62. Những người không theo đã đòi được tiền gốc về rồi. Các bác lên mà lấy tiền đi thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *