Danh sách nạn nhân AZ Sky Định Công

Để đăng ký tham gia, vui lòng click vào đây

TT Họ tên Căn hộ / Số hợp đồng
1 Nguyễn Quang Tuân 0904851509
2 Nguyễn Thị Lan 01657962307
3 Lê Quang Thịnh 0987931983
4 Phạm Thị Thanh 0913310102
5 nguyến thanh 0989086263
6 Lê Thị Phương Hồng 0983219303

Danh sách cập nhật vào 2/1/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *