Đăng ký tham gia hội nạn nhân AZ LAND

Hiện tại, hội đã có hơn 130 thành viên của dự án CT1 và CT2. Chúng tôi kêu gọi các thành viên của các dự án khác cùng đăng ký tham gia hội, để đấu tranh cùng AZ LAND thêm sức mạnh.

Họ tên
Điện thoại
Email
Số hợp đồng
Dự án
Thông tin thêmNếu gặp khó khăn trong việc gửi email bằng form trên, vui lòng gửi mail đến: ct1@azvancanh.com với thông tin đầy đủ để đăng ký tham gia.

4 thoughts on “Đăng ký tham gia hội nạn nhân AZ LAND”

  1. Pingback: Danh sách nạn nhân AZ Vân Canh CT1 | Chung cư AZ Vân Canh – CT1 & CT2 Vân Canh – AZ LAND
    1. Hiện nhóm khách hang CT1 Vân canh dang hoạt động, muốn kết nối với các nhóm khách hang khác, thuộc dự án CT1-AZ Vân Canh. Vậy anh chị nào có danh sách nhóm khách hang nào, xin gửi tới hộp thư: tranhavnpt@gmail.com.

  2. Hôm 15/5 vừa rồi em đến công ty AZ mà họ chốn sạch, hỏi người này thì chỉ người khác tiếp, cuối cùng lại phải ra về mà chỉ gặp được mỗi cô lễ tân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *