CT Number One: Có dễ thế chấp nhà tương lai để vay vốn?

Tới đây, người dân có thể dùng nhà ở thương mại, nhà xã hội hình thành trong tương lai để thế chấp vay vốn ngân hàng. Tuy quy định thế, nhưng việc thực hiện cũng không đơn giản. Đặc biệt, các ngân hàng lo ngại rủi ro có thế xảy ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang biến động.
Continue reading CT Number One: Có dễ thế chấp nhà tương lai để vay vốn?