Khách hàng “dọa” kiện nếu AZ Thăng Long được chuyển đổi

Một khách hàng mua nhà của Dự án AZ Thăng Long khẳng định, nếu Dự án được phép chuyển đổi, anh sẽ khởi kiện đơn vị cấp phép chuyển đổi ra Tòa. Continue reading Khách hàng “dọa” kiện nếu AZ Thăng Long được chuyển đổi